Giáo án Ngữ văn 7 bài 29: Quan Âm Thị Kính

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 09:47

... dung 2,Tìm hiểu văn Quan âm Thị Kính chèo VB gồm: phần Văn gồm có phần ? -Phần 1: án giết chồng -Phần 2: án hoang thai - Hướng dẫn đọc đoạn trích: Đọc -Phần 3: Oan tình giải -Thị Kính lên tồ sen... râu chồng Thị Kính bị bà mẹ chồng khép Ngơn ngữ nói Ngơn ngữ nói Hành động vào tội ? Chi tiết chứng tỏ điều ? nhà -Giống nhà bà Thị Kính -Liu điu lại nở Dúi đầu Thị - Kẻ gieo họa cho Thị Kính giống... gán cho Thị Kính - Dúi đầu Thị Kính ngã xuống - Khi Thị Kính chạy theo van xin, Sùng bà dúi tay ngã khụyu xuống, =>Sùng bà người đàn bà độc địa, tàn nhẫn, bất nhân - Theo dõi nhân vật Thị Kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 29: Quan Âm Thị Kính, Giáo án Ngữ văn 7 bài 29: Quan Âm Thị Kính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn