GIÁO TRÌNH DƯỢC LÝ Y SỸ

132 35 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 09:34

dược lý trung cấp; dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp;dược lý trung cấp; ... Các acid khơng có oxy trước viết acid clohydric, bromhydric, iodhydric viết acid hydrocloric, hydrobromic, hydroiodic - Các muối acid có hydro, có hydro khơng viết ion, có hydro trở lên viết... thiết y u Oxygen Thiopental Diazepam Nitrogen oxyd Ketamin hydroclorid Fentanyl Procain Kelen Lidocain hydroclorid Atropin sulfat Morphin hydroclorid Promethazin hydroclorid Acid axetyl salicylic... Cloramphenicol Sulfadimidin Erythromycin Azythromycin Gentamycin Metronidazol Trimethoprim Sulfamethoxazol + trimethoprim Tetracyclin Doxycyclin Ciprofloxacin hydroclorid Acid nalidixic Nitrofurantoin
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH DƯỢC LÝ Y SỸ, GIÁO TRÌNH DƯỢC LÝ Y SỸ, Bài 1. CÁCH VIẾT VÀ ĐỌC CÁC NGUYÊN ÂM, PHỤ ÂM TRONG TIẾNG LATIN, Bài 2. CÁCH VIẾT VÀ ĐỌC CÁC NGUYÊN ÂM, PHỤ ÂM ĐẶC BIỆT TRONG TIẾNG LATIN, Bài 4. CÁCH ĐỌC TÊN THUỐC BẰNG TIẾNG VIỆT THEO THUẬT NGỮ QUỐC TẾ TIẾNG LATIN, Bài 5. DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG, Bài 6. THUỐC AN THẦN, GÂY NGỦ, CHỐNG CO GIẬT, Bài 7. THUỐC GÂY MÊ, GÂY TÊ, Bài 8. THUỐC HẠ SỐT, GIẢM ĐAU, CHỐNG VIÊM, Bài 9. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN TIM MẠCH, MỘT SỐ THUỐC THƯỜNG DÙNG, Bài 11. THUỐC ĐƯỜNG HÔ HẤP, Bài 12. THUỐC CHỮA BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG, TIÊU CHẢY, LỴ, Bài 13. THUỐC TRỊ GIUN SÁN, Bài 14. THUỐC KHÁNG SINH, HỌ MACROLID VÀ LINCOSAMID, Bài 15. THUỐC SÁT KHUẨN, TẨY UẾ, Bài 16. HORMON VÀ THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN NỘI TIẾT, THUỐC CHỐNG SỐT RÉT THƯỜNG DÙNG, Bài 18. THUỐC DÙNG TRONG KHOA MẮT, TAI – MŨI-HỌNG, NGOÀI DA VÀ TRONG SẢN PHỤ KHOA, MỘT SỐ VITAMIN THƯỜNG DÙNG, II. CÁC DỊCH TRUYỀN THƯỜNG DÙNG, Bài 21. THUỐC CHỐNG THIẾU MÁU, Bài 22. THUỐC CHỐNG LAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn