Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 07:58

... trúc văn bản: ? Em chia văn thành nhóm? Đó nhóm nào? - Văn chia làm nhóm: + Nhóm 1: Câu 1,2,3 ( Tục ngữ phẩm chất người) + Nhóm 2: Câu 4,5,6 ( Tục ngữ vềhọc tập, tu dưỡng) + Nhóm 3: Câu 7, 8,9 ( Tục. .. DUNG VĂN BẢN Những kinh nghiệm học phẩm chất người *) Câu : Một mặt người mười mặt ? Nghĩa câu tục ngữ gì? - Nghĩa: Người quý ( Một mặt người ( số ít) mười mặt ( số nhiều) Giáo án Ngữ văn lớp... Khuyện nhủ người yêu Giáo án Ngữ văn lớp thương người khác thân - Giá trị kinh nghiệm: Đề cao đạo lí nhân dân ta Phê phán người sống sai đạo lí *) Câu: ăn nhớ kẻ trồng Nghĩa câu tục ngữ : ăn nhớ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội, Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn