Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 07:51

... tích: nhóm ? (3 nhóm: Tục ngữ p.chất 1 -Tục ngữ phẩm chất người (câu1->3), Tục ngữ h.tập tu dưỡng người : (câu4->6), Tục ngữ q.hệ ứng xử (câu 7- >9) +Hs đọc câu -Câu tục ngữ có sd n b.p tu từ ?... có ý nghĩa ? So sánh, đối lập – K.định quí -Câu tục ngữ cho ta kinh nghiệm ? giá người so với -Câu tục ngữ ứng dụng n trường hợp ? (Phê phán n trường hợp coi � Người quí của người hay an ủi động... nghèo khổ mà bán -Câu tục ngữ có nghĩa nào? (Gv giải rẻ lương tâm, đạo đức thích nghĩa đen, nghĩa bóng) -Câu tục ngữ cho ta học ? -Trong dân gian có n câu tục ngữ đồng nghĩa với câu tục ngữ ? (Chết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội, Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn