Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng

33 35 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 01:09

cung cấp kiến thức cơ bản về về giám sát thi công ngoài ông trình về các hạng mục nền móng , kết cấu , hoàn thiện, vật tư, cách kiểm tra vật liệu và cung cấp kiến thức hỗ trợ làm đồ án tốt nghiệp.tài liệu bao gồm:giám sát kiểm tra định vị đo đạc trong thi công.giám sát kiểm tra yêu cầu về vật liệu.giám sát kiểm tra công tác thi công đào đắp đất.giám sát kiểm tra công tác đóng cừ ... nói đầu Vật liệu xây dựng thành phần quan trọng tạo nên chất lợng công trình xây dựng Vật liệu xây dựng đa dạng chủng loại Để đảm bảo đợc chất lợng công trình xây dựng, cần kiểm tra, giám sát chất... nam vật liệu bê tông Trình tự nội dung giám sát Kiểm tra chất lợng vật liệu trớc thi công Kiểm tra vật liệu chế tạo bê tông Kiểm tra thành phần bê tông thí nghiệm Giám sát thi công Giám sát trộn... vào sử dụng Tài liệu đa nguyên tắc kiểm tra chất lợng vật liệu xây dựng nói chung đề cập cụ thể tới trình tự nội dung giám sát loại vật liệu chính, thờng sử dụng công trình xây dựng nh: Bê tông
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng, Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn