GIẢI PART 7 TOEIC THÁNG 6

111 11 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:52

... Harleycat thân mến: 162 Thank you for writing to us at www.Affiliano.com We are sorry to hear that the delivery of your order has not been completed yet (#2 67 7 40 and #2 67 7 41) According to the... biết việc giao hàng cho đơn hàng chưa hồn thành (Đơn số 2 67 7 40 2 67 7 41) Theo thống kê đơn hàng phần Tài khoản tôi, ngày giao dự kiến 07/ 08 21/08 Tuy nhiên, thời gian dài trôi qua, gói hàng thất... www.Affiliano.com We are sorry to hear that the delivery of your order has not been completed yet (#2 67 7 40 and #2 67 7 41) According to the order summary in My Account, estimated delivery date would be August
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PART 7 TOEIC THÁNG 6 , GIẢI PART 7 TOEIC THÁNG 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn