PART 1 BO DE THI CONG CHUC VIEN CHUC NAM 2019

147 24 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:27

Bộ đề thi trắc nghiệm thi viên chức năm 2019 phần kiến thức chung. Bộ đề được xây dựng trên khung kiến thức pháp luật viên chức và pháp luật liên quan. Đây là tài liệu rất hữu ích phục vụ cho kỳ thi viên chức năm 2019. Chúc các anh chị sẽ đỗ kỳ thi tới nhờ bộ đề và bài giảng này ... Việt Nam định cư nước ngồi.Điều thể điều Hiếp pháp 2 013 A Điều 11 B Điều C Điều 10 D Điều Câu hỏi 12 : Điều Hiến pháp năm 2 013 quy định nhiệm kỳ khoá Quốc hội năm năm A Điều 72 B Điều 73 This... 2 013 qui định tổ chức tổ chức trịxã hội: A Hội Nơng dân Việt Nam, Cơng Đồn Việt Nam B Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh C Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam D Tất ý This... năm 19 59 b Hiến pháp năm 19 46 c Cả hai phương án Câu hỏi 48: Trong Hiến pháp sau đây, Hiến pháp chưa Chủ tịch nước công bố? a Hiến pháp năm 19 46 b Hiến pháp năm 19 59 c Hiến pháp năm 19 80 This
- Xem thêm -

Xem thêm: PART 1 BO DE THI CONG CHUC VIEN CHUC NAM 2019, PART 1 BO DE THI CONG CHUC VIEN CHUC NAM 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn