ĐỒ ÁN: KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ ÁP

63 12 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:01

khí cụ điện, khi cu dien, khí cụ điện hạ áp, công tắc tơ, cuộn hút, mạch từ,khí cụ điện, khi cu dien, khí cụ điện hạ áp, công tắc tơ, cuộn hút, mạch từ,khí cụ điện, khi cu dien, khí cụ điện hạ áp, công tắc tơ, cuộn hút, mạch từ,khí cụ điện, khi cu dien, khí cụ điện hạ áp, công tắc tơ, cuộn hút, mạch từ,khí cụ điện, khi cu dien, khí cụ điện hạ áp, công tắc tơ, cuộn hút, mạch từ ... TBĐ-ĐT1 Thit k cụng tc tơ Đồ án khí cụ điện hạ áp Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com Đợc giúp đỡ hớng dẫn thầy cô nhóm khí cụ điện, thuộc môn Thiết bị điện - Điện tử, khoa điện Đặc biệt hớng... quang Đối với khí cụ điện hạ áp , trang bị dập hồ quang thờng : - Kéo dài hồ quang điện khí - Dùng cuộn dây thổi từ Ngọc Văn Tú -6- TBĐ-ĐT1 Thit kế cơng tắc tơ Đồ án khí cụ điện hạ áp Tim boi :... TB§-§T1 Thiết kế cơng tắc tơ Đồ án khí cụ điện hạ áp Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com Ch¬ng IV Ngäc Văn Tú - 29 - TBĐ-ĐT1 Thit k cụng tc tơ Đồ án khí cụ điện hạ áp Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN: KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ ÁP, ĐỒ ÁN: KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ ÁP, II. Chọn kết cấu và thiết kế sơ bộ, III. Mạch vòng dẫn điện chính, I. Tính toán lò xo, II. Tính toán thiết kế nam châm điện, V.Tính toán kiểm nghiệm nam châm điện, VI. Tính toán và kiểm nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn