giới Đ17CTXH buổi 6 1x

35 12 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:17

... Phân tích định kiến giới nam buổi truyền thơng trước Phân tích định kiến giới nữ buổi truyền thơng trước Phân tích định kiến giới chủ đề truyền thơng nam Phân tích định kiến giới chủ đề truyền... theo giới tính Lồng ghép giới truyền thơng Nội dung phản ánh xác thực tế nam nữ Thể quan điểm giới mang tính chất thúc đẩy bình đẳng giới rõ ràng Thể quan, tổ chức đơn vị ủng hộ bình đẳng giới. .. giảm định kiến giới Đảm bảo diện giới Khơng có hình ảnh phân biệt đối xử giới Khơng có hình ảnh định kiến giới Nam nữ làm công việc Mô công việc truyền thống nam nữ Có hình ảnh nam giới làm cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: giới Đ17CTXH buổi 6 1x , giới Đ17CTXH buổi 6 1x

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn