Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin áp dụng thuật toán tối ưu hóa đàn kiến để giải quyết bài toán vị trí cơ sở

72 4 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:06

... CÔNG NGHỆ    VŨ ĐỨC QUANG ÁP DỤNG THUẬT TỐN TỐI ƯU HĨA ĐÀN KIẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TỐN VỊ TRÍ CƠ SỞ Ngành : Cơng nghệ thông tin Chuyên ngành : Hệ thống thông tin Mã số : 60480104 LUẬN VĂN THẠC... khó hi vọng xây dựng thuật toán hiệu để giải chúng Một hướng phát triển thuật toán giải toán xây dựng thuật toán gần 1.3 Bài tốn vị trí sở khơng hạn chế khả Bài tốn vị trí sở khơng hạn chế khả... khách hàng nhỏ Bài tốn thuộc dạng NP-khó, có nhiều thuật giải khác đưa để tìm lời giải tối ưu cho toán như: thuật toán di truyền, thuật toán tham lam, thuật tốn tối ưu hóa bầy đàn, tìm kiếm tabu…
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin áp dụng thuật toán tối ưu hóa đàn kiến để giải quyết bài toán vị trí cơ sở , Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin áp dụng thuật toán tối ưu hóa đàn kiến để giải quyết bài toán vị trí cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn