Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:58

... - Tập phân tích, bình câu học sinh u thích Hoạt động III Đánh giá, khen thưởng - HS -> GV đánh giá, góp ý -> chọn câu hay, giải thích, bình hay Củng cố Hướng dẫn nhà - Tập đọc diễn cảm văn nghị. .. phần chuẩn bị học sinh 3- Bài Hoạt động I Nội dung Các tổ trưởng, trưởng nhóm thu thập kết sưu tầm tổ viên Biên tập, xếp theo bảng chữ Hoạt động II Thực hành - Đọc câu tục ngữ, ca dao sưu tầm - Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo, Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn