Giáo án trọn bộ lớp 1 môn TOÁN

180 9 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 09:59

... phiếu học tập Phóng to tranh SGK - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1 Sách Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút) Giáo án Toán Kiểm tra cũ: GV đưa số đồ vật có dạng... Nhận biết số lượng 1, 2, -Kĩ : Đọc, viết, đếm số phạm vi -Thái độ: Thích học Tốn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK Giáo án Toán - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1 Sách Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG... hành (10 phút) +Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng nhóm có 1; 2; 3;4 ;5 đồ vật thứ tự số 1; 2; 3; 4, +Cách tiến hành: -Hướng dẫn HS làm tập -Bài 1: (HS viết tập Toán 1. ) Giáo án Toán GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án trọn bộ lớp 1 môn TOÁN, Giáo án trọn bộ lớp 1 môn TOÁN, Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 5., Giới thiệu phép cộng một số với 0., -4HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm bảng con. Đọc bài và chữa bài:, -3HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm bảng con. Đọc bài và chữa bài:, Giới thiệu phép trừ hai số bằng nhau., +Mục tiêu:Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong pv 9, 1 HS đọc yêu cầu bài 3:” Điền dấu <,>,=”. 3HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm phiếu, rồi đổi phiếu để chữa bài., Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 10. +Mục tiêu:Thành lập, ghi nhớ bảng cộng trong pv10, +Mục tiêu:Thành lập, ghi nhớ bảng trừ trong pv10., 1,Ôn tập các bảng cộng và các bảng trừ đã học., Nhiều HS đếm từ 0 đến 10 rồi đếm từ 10 đến 0. Sau đó cho HS đếm nối tiếp từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0., ( Mỗi em đếm 1 số), HS tự làm bài rồi chữa bài ., HS tự làm bài rồi chữa bài.Đọc kết quả vừa làm được:, 3HS làm bài trên bảng rồi chữa bài. Đọc kết quả vừa làm được :, TIẾT 71 : THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn