Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

6 9 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 09:32

.. .Giáo án Ngữ văn lớp bên Bác, h.tập Bác điều bổ ích Văn Bản Đức tính giản dị Bác Hồ giúp hiểu thêm Bác kính yêu II-HĐ2:Đọc- Hiểu văn (25 phút) Hoạt động thầy-trò... Đ3,4,5-ý đoạn Bác ? -Đ3 CM giản dị Bác mặt ? ->Cách lập luận ngắn -ở Đ3, tác giả đề cập tới phương diện gọn, sâu sắc Giáo án Ngữ văn lớp lối sống giản dị Bác Đó ph.diện ? (Giản dị 2-Chứng minh giản s.hoạt,... tích -Câu văn nêu l.điểm cho ta 1-Nhận xét chung hiểu Bác ? đức tính giản dị -Câu câu giải thích nhận xét chung Bác: ấy ?Đức tính giản dị Bác tác giả -Điều q.trong nhận định từ nào? quán đời h.đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ, Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn