Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 09:18

... I Yêu cầu đoạn văn chứng minh - Đoạn văn phận nên cần ý vị trí đoạn để chuyển đoạn G: Khi viết đoạn văn chứng - Cần có câu chủ đề nêu rõ luận điểm đoạn minh cần lưu ý điều gì? văn. Các bước lại... Tục ngữ người -gia đình ; Những ca dao tình cảm gia đình; …) + Tình cảm thầy cô, bạn bè ( Ca dao, Tục ngữ , Bài học đường đời đầu tiên, … ) + Tình cảm với quê hương đất nước ( Ca dao ,tục ngữ; ... truyền nhiễm lạ… _ Kết luận : Cần bảo vệ thiên nhiên… Đề 5: Chứng minh Bác Hồ thương yêu thiếu nhi” _ Nêu vấn đề : Bác Hồ yêu thương thiếu nhi _ Dẫn chứng : + Nói với đại biểu Tân Trào đến chào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ, Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn