Cấu trúc đề thi vào 10 địa

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 22:51

... TẬP THI VÀO LỚP 10 MƠN ĐỊA LÍ” Đây tài liệu trích “Hướng dẫn Ôn tập thi vào lớp 10 Mơn Địa lí” Cơng ty Cổ phần Giáo dục Fermat phát hành Cuốn sách nằm sách dành cho học sinh ôn thi vào lớp 10: ... lời, ứng với câu trắc nghiệm đó, tránh làm tồn câu đề thi giấy nháp đề thi tô vào phiếu trả lời dễ bị thi u thời gian + Tránh việc trả lời đề thi giấy nháp mà quên tô phiếu trả lời + Chỉ tô ô...FERMAT EDUCATION Trích “HƯỚNG DẪN ƠN TẬP THI VÀO LỚP 10 MƠN ĐỊA LÍ” thí sinh cần phải ý giữ phiếu trả lời sẽ, không làm rách, làm nhàu có vết gấp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc đề thi vào 10 địa , Cấu trúc đề thi vào 10 địa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn