Giáo án cả năm tin học 12

113 20 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 22:42

Giáo án cả năm tin học 12________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ... nghiên cứu tất thao tác với bảng học tiết thực access 2017 Cũng cố Giáo viên tổng hợp lại toàn kiến thức bài: Năm học: 2018- 2019 30 GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 - Các thao tác: thêm ghi, sửa... sơ bao gồm công việc sau: - Sắp xếp hồ Năm học: 2018- 2019 Tin học 12 GV: Giới thiệu - Hs thảo luận tốn quản lí, minh họa lấy ví dụ tốn quản lí tốn quản lí học sinh nhà trường Sau u cầu hs lấy... thác thơng tin hồ sơ quản lí: Trong tốn quản lí học sinh: - hs chuyển đến trường phải chuyển học bạ đến trường mới, hs chuyển phải rút học bạ đi, học sinh thay đổi chổ phải sửa thơng tin mới… GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm tin học 12, Giáo án cả năm tin học 12, Kiểm tra bài cũ: (lồng trong giờ thực hành), a. Xem trước khi in

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn