Giáo án Ngữ văn 7 bài 32: Ôn tập Tiếng Việt

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 22:12

... cầu) C.Luyện tập( 3’) Giáo án Ngữ văn ? Nêu tác dụng loại dấu câu ? - Dấu chấm lửng: + Biểu thị phận chưa liên kết; + Biểu thị lời nói ngập ngừng, ngắt quãng; + Làm giãn nhịp điệu câu văn - Dấu chấm.. .Giáo án Ngữ văn * Tác dụng: ? Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động? - Nội dung ý nghĩa câu thêm cụ thể - Tạo nhiều kiểu câu, linh hoạt ? Các biện pháp tu từ học lớp 7? nói,... Dấu chấm phẩy: + Đánh dấu ranh giới vế câu ghép có cấu tạo phức tạp; + Đánh dấu ranh giới phận phép liệt kê phức tạp - Dấu gạch ngang: + Đánh dấu phận giải thích, thích câu; + Đánh dấu lời nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 32: Ôn tập Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 7 bài 32: Ôn tập Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn