Giáo án Ngữ văn 7 bài 32: Ôn tập Tiếng Việt

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 22:12

... động ? Cho ví dụ ? TaiLieu.VN Page IV- Hớng dẫn học bài: - Ôn tập học thuộc nội dung - Xem lại đề kiểm tra cuối học kì I: sgk (188,190) - Chuẩn bị bài: Chơng trình địa phơng D-Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN... - Câu em vừa dặt rút gọn thành phần gì? (Rút gọn CN) - Có cách mở rộng câu, cách ? - Thêm trạng ngữ vào câu để làm ? - Thế dùng cụm C-V để mở rộng câu ? - Ta chuyển đổi kiểu câu cách ? - Đặt câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 32: Ôn tập Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 7 bài 32: Ôn tập Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn