Lý thuyết hóa học 10 chương 5: Nhóm halogen

8 20 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 21:43

Lý thuyết hóa học 10 chương 5: Nhóm halogen. Lý thuyết hóa học 10 chương 5: Nhóm halogen. Lý thuyết hóa học 10 chương 5: Nhóm halogen. Lý thuyết hóa học 10 chương 5: Nhóm halogen. Lý thuyết hóa học 10 chương 5: Nhóm halogen. ... chất halogen X2 oxi hoá kim loại tạo muối MXn (muối halogenua) TQ : M  n  t X �� � MX n t 2Na +Cl2 �� � 2NaCl t Mg + Cl2 �� � MgCl2 t 2Al + 3Cl2 �� � 2AlCl3 Chú ý :1 F2 oxihóa tất kim loại Các halogen. .. Các halogen Cl2 , Br2 oxihóa hầu hết kim loại ( từ Au , Pt ) , tạo hợp chất có hóa trị cực đại t0 2Fe + 3Cl2 �� � 2FeCl3 Riêng I2 oxihóa kim loại thường tạo hợp chất có hóa trị thấp t0 Fe + I2... CỦA HALOGEN A HỢP CHẤT HX ( hiđrohalogenua : HF, HCl, HBr, HI ) I.Tính chất vật lí : HX chất khí khơng màu, tan tốt nước tạo thành dung dịch axit mạnh ( trừ HF ), phân li hồn tồn II Tính chất hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết hóa học 10 chương 5: Nhóm halogen, Lý thuyết hóa học 10 chương 5: Nhóm halogen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn