giao an truong mam non

21 26 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 20:26

... Không gian tổ chức: Phòng học * Đồ dùng phương tiện: Tranh ảnh trường mầm non Phương pháp: Tiến trình hoạt động: a Mở đầu hoạt động b Hoạt động trọng tâm: - Hoạt động 1: + Cho cháu xem tranh trường... Mầm non" + Các vừa hát ? Trường chúng cháu trường Mầm Các thấy trường có nhiều bong bóng khơng ? (Màu xanh, đỏ, vàng ) - Hoạt động 2: + Hôm giới thiệu cho lớp vẽ bóng ! Cơ cho trẻ quan sát tranh... vai giáo dạy học + Xây dựng trường Mầm non: Chuẩn bị: khối gỗ, hàng rào, cỏ Tiến hành: Cho cháu lấy khối gỗ xây trường Mầm non + Xem truyện tranh trường Mầm non + Cho cháu góc chơi sử dụng trống
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an truong mam non, giao an truong mam non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn