MẠCH THU PHÁT dị bộ vạn NĂNG UART

10 55 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 18:54

... truyền liệu UART Một byte liệu cần truyền sau ghi vào địa truyền vi mạch UART đem vào phần truyền vi mạch Phần truyền UART bao gồm ghi dịch, khối logic điều khiển để nạp byte vào ghi dịch truyền... đệm truyền UART byte trước dịch khỏi ghi dịch Bộ đệm khơng thu n tiện mà làm cho phần truyền hoạt động hiệu Có thể có vài đệm truyền, phần lớn UART chứa đệm Trong truyền tin khơng đồng bộ, kí tự... sẵn sàng nhận bit Xung nhịp UART để truyền nhận liệu Bộ tạo xung nhịp cho UART phần UART có số vi mạch sử dụng tạo xung nhịp riêng Trong trường hợp tạo xung phần UART, tần số xung lập trình để
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH THU PHÁT dị bộ vạn NĂNG UART, MẠCH THU PHÁT dị bộ vạn NĂNG UART

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn