Giáo án Ngữ văn 7 bài 21: Thêm trạng ngữ cho câu

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 17:54

... sáng Tiếng Việt giữ gìn truyền thống dân tộc * Hoạt động 5: HD luyện tập ? Tìm dẫn chứng thể giàu đẹp TV ngữ âm từ vựng văn, thơ học đọc thêm lớp 6 ,7? IV LUYỆN TẬP Bài 2: Ai làm cho bể đầy Cho. .. ? Qua học em thấy cần phải làm để giữ gìn sáng tiếng Việt? - Gv đánh giá tiết học Dặn dò: - Học thuộc phần tổng kết - Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu Phần I ... luận hoạt: cách sử dụng từ ngữ sắc sảo, cách câu có tác dụng diễn đạt thấu đáo vấn đề n ? Bài nghị luận mang lại cho em hiểu luận biết sâu sắc TV ? Ý nghĩa văn bản: ? Văn cho thấy tác giả người ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 21: Thêm trạng ngữ cho câu, Giáo án Ngữ văn 7 bài 21: Thêm trạng ngữ cho câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn