Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Lợn cưới, áo mới

10 8 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 15:52

... - Biển có yếu tố, thơng báo nội dung: ? yếu tố thơng báo nội dung +"ở đây":Thơng báo địa điểm cửa ? hàng + "có bán": Thơng báo hoạt động + "cá": Thông báo mặt hàng bán ? Theo em, biển ghi đầy... ghi nhớ GV đọc văn ” đẽo cày đường ”> ND học tương tự văn TaiLieu.VN Page vừa tìm hiểu ) Hoạt động 2: HD tìm hiểu VB "Lợn cưới , áo mới" - Gọi HS đọc văn - HS kể lại truyện ý nghĩa văn - Truyện... nhớ: SGK ? Anh thứ có để khoe? ?Theo em, áo may có đáng để khoe thiên hạ khơng? ? Anh thứ hai có để khoe? ? Có đáng khoe thiên hạ lợn làm B Văn bản: Lợn cưới áo cỗ cưới khơng? I.Đọc tìm hiểu thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Lợn cưới, áo mới, Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Lợn cưới, áo mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn