Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 15:50

... cổ lỗ, ngẫm nghĩ Bài tập Chữa lỗi tả câu sau - Cha nhiều lần dặn không kiêu căng - Một tre chắn ngang đường chẳng cho vô rừng chặt cây, đốn gỗ - Có đau cắn mà chịu Bài tập Viết tả GV đọc  HS chép... Củng cố: Nhắc lại nội dung d Dặn dò: - Đọc lại - Thống kê từ địa phương phát âm không với chuẩn tiếng Việt - Chuẩn bị chương trình địa phương ”sưu tầm truyện dân gian đia phương ... rền vang, chớp lóe sáng, xơ xác , sầm sập, loảng xoảng Bài tập Điền từ thích hợp có vần -c -uôt vào chỗ trống - buộc bụng, buột , ruộc, tuộc, đuột, chuột, chuột, muốt, chuộc Bài tập Viết hỏi (
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn