Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước tại xã phúc hà, tỉnh thái nguyên năm 2017

70 17 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 15:26

... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGƠ THU HỒI ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC THAN TẠI MỎ THAN KHÁNH HÒA ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI XÃ PHÚC HÀ, TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017. .. Lâm Thái Nguyên tiến hành thực đề tài: Đánh giá ảnh hưởng việc khai thác than mỏ than Khánh Hòa đến mơi trường nước xã Phúc Hà, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 với mục đích đánh giá trạng môi trường. .. năm 2016 mỏ than Khánh Hòa tới môi trường nước4 7 4.3.3 Kết đánh giá ảnh hưởng việc khai thác than mỏ than Khánh Hòa tới môi trường nước xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên năm 2017 49 4.4 Kết phiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước tại xã phúc hà, tỉnh thái nguyên năm 2017 , Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước tại xã phúc hà, tỉnh thái nguyên năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn