Luận văn khai phá luật kết hợp mờ,ứng dụng kiểm chứng các loại thuốc trong đơn thuốc bệnh

66 10 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 14:34

... TID khai phá luật kết hợp mờ 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 CHƢƠNG LẬP TRÌNH TÌM LUẬT KHAI PHÁ MỜ KIỂM CHỨNG ĐƠN THUỐC 44 3.1 Các phương pháp cho đơn thuốc theo bệnh. .. đoán, Phân cụm, Luật kết hợp, … Trong khám bệnh, bệnh nhân thường nhận đơn thuốc – trường hợp ngoại trú phác đồ điều trị - bệnh nhân nội trú … Trong đơn thuốc thường có kết hợp loại thuốc để tăng... SƢ PHẠM HÀ NỘI NGÔ DUY TRUNG KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP MỜ, ỨNG DỤNG KIỂM CHỨNG CÁC LOẠI THUỐC TRONG ĐƠN THUỐC – BỆNH Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn khai phá luật kết hợp mờ,ứng dụng kiểm chứng các loại thuốc trong đơn thuốc bệnh , Luận văn khai phá luật kết hợp mờ,ứng dụng kiểm chứng các loại thuốc trong đơn thuốc bệnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn