Giáo án Ngữ văn 6 bài 3: Nghĩa của từ

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 14:20

.. .bài nghĩa từ gì? Dựa vào đâu để ta giải thích? Bài học hơm em hiểu rõ điều * Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động Tìm hiểu khái nệm nghĩa từ 1: Nội dung cần đạt i Nghĩa từ gì? -... tiện, đê hèn, hèn Đưa từ đồng nghĩa hạ thích nghĩa từ nao núng? trái nghĩa với từ cần giải - Tìm từ trái nghiã với - Sáng sủa: trái với thích từ: cao thượng, sáng sủa, nhẵn tối tăm, u ám TaiLieu.VN... chất mà từ biểu thị - Em hiểu từ "đi", "chạy" nghĩa nào? - Từ ông, bà chú, mẹ cho ta biết điều gì? - Cho ta biết hoạt động, quan hệ mà từ biểu thị - Nghĩa từ ứng với phần mơ hình? - Nghiã từ ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 3: Nghĩa của từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 3: Nghĩa của từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn