Giáo án Ngữ văn 6 bài 3: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 14:18

... đặc điểm việc nhân vật 1: việc văn tự văn tự sự: Sự việc văn tự sự: - GV treo bảng phụ viết sẵn - HS đọc việc truyện ST, TT a Tìm hiểu việc truyện ST, TT * Ví dụ a: SGK - Tr37 - Sự việc mở đầu:... nhân vật - HS trả lời văn tự sự? + Ai người làm việc? + Ai nói đến nhiều nhất? + Ai nhân vật chính? Nhân vật văn tự sự: a Vai trò nhân vật văn tự sự: * Ví dụ: - Người làm việc: Vua Hùng, ST, TT... đổi - Em việc khởi đầu, việc phát triển, cặp - Sự việc phát triển: 2,3,4 việc cao trào, việc kết thúc phút - Sự việc cao trào: 5 ,6 việc trên? Trong việc bớt việc khơng? Vì sao? - Các việc kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 3: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự, Giáo án Ngữ văn 6 bài 3: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn