Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Sự tích hồ Gươm

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 14:06

... nh ? - Học sinh trả lời thao sác TaiLieu.VN Page giáo khoa ? Theo em cảnh có lạ ? - Rùa vàng biết nói, lỡi gơm động đậy, ánh sáng le lói dới mặt hồ - GV : Nhấn mạnh chi tiết tởng tợng kì ¶o trun... lòng đánh giặc - Lê Thận nhận đợc lỡi gơm, Lê Lợi nhận đợc chuôi gơm : Đề cao vai trò Minh chủ gơm sáng lên chữ Thuận thiên ý muôn dân hợp với lẽ trời giao cho Lê Lợi nghĩa quân trách nhiệm đánh... thần thánh ủng hộ, giúp đỡ Long Quân cho mợn gơm thần nghĩa quân - Tích hợp rồng,cháu tiên truyện Con ? Lê Lợi nhận đợc gơm - Lỡi gơm đợc dới nớc, chuôi gơm đợc thần nh ? rừng đoàn kết đánh giặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Sự tích hồ Gươm, Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Sự tích hồ Gươm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn