Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

6 11 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 14:04

... Củng cố - HDVN IV Củng cố: Chủ đề văn tự gì? Dàn văn tự sự? V HD nhà: - Làm tập lại - Làm tập 3, SBTNV (21) - Học theo ghi nhớ - Đọc: Tìm hiểu đề cách làm văn tự sự TaiLieu.VN Page ...1/Chủ đề văn tự sự: Học sinh đọc VB SGK - 44 a, Ngữ liệu 1: Đọc văn. /44 b: Nhận xét: ? Có phải VB tự khơng? Vì sao? a /Bài văn VB tự Vì có việc, Hãy nhân vật VB? nhân... thưởng Bài (SGK - 45, 46) Chỉ chủ đề VB? a.- Chủ đề: Tố cáo tên cận thần tham lam (bằng cách chơi khăm cho vố) b.- Sự việc: Người nông dân xin thưởng ? Sự việc VB tập trung thể 50 roi đề nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự, Giáo án Ngữ văn 6 bài 4: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn