Năng lực đặt vấn đề của học sinh trung học cơ sở trong khảo sát toán (tt)

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 13:29

... chọn Năng lực đặt vấn đề học sinh trung học sở khảo sát toán làm đề tài nghiên cứu luận văn 1.2 Mục đích nghiên cứu Luận văn nhằm mục đích tìm hiểu lực đặt vấn đề học sinh trình khảo sát tốn,... đánh giá lực đặt vấn đề học sinh trung học sở khảo sát toán theo mơ hình nhiều nhà giáo dục giới nghiên cứu thử nghiệm Kết đánh giá cung cấp nhìn khách quan lực đặt vấn đề học sinh khảo sát toán. .. SDK Những dạng toán tạo điều kiện cho học sinh thể lực đặt vấn đề mình? 1.4 Định nghĩa thuật ngữ Đặt vấn đề: Đặt vấn đề tốn học định nghĩa q trình mà sở thực nghiệm toán học, học sinh xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực đặt vấn đề của học sinh trung học cơ sở trong khảo sát toán (tt) , Năng lực đặt vấn đề của học sinh trung học cơ sở trong khảo sát toán (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn