Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hình tượng sông đà trong tác phẩm người lái đò sông đà và hình tượng sông hương trong tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông từ đó

2 52 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 12:28

Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hình tượng sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà và hình tượng sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông?. Từ đó, trình bày suy nghĩ của mình về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của quê hương đất nước Bình chọn:Sông Đà là nơi hội tụ 2 nét tiêu biểu, đặc trưng của thiên nhiên Tây Bắc vừa hùng vĩ, uy nghiêm, dữ dội lại vừa trữ tình, thơ mộng. Sông Hương là dòng sông của âm nhạc, dòng sông của thơ ca, của lịch sử gắn liền với những nét đặc sắc về văn hóa, với vẻ đẹp của người dân xứ Huế.Cảm nhận nhân vật Mai (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) và nhân vật Chiến (Những đứa...Phân tích sức mạnh của tình thương yêu con người qua đoạn Mị cứu A Phủ (Vợ chồng A...Cảm nhận của anh chị về hai đoạn thơ trong Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm) và Đất...Cảm nhận của anh chị về chi tiết “dòng nước mắt” trong hai đoạn trích của Vợ nhặt và...Xem thêm: Các dạng bài nghị luận văn học liên hệ, so sánh Học trực tuyến Môn Văn học Đề bàiCảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của hình tượng sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân và hình tượng sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? – Hoàng Phủ Ngọc Tường. Từ đó, trình bày suy nghĩ của mình về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của quê hương đất nước.Lời giải chi tiếtI. Khái quát chung: Nguyễn Tuân là một nhà văn lớn của văn học Việt Nam. Ông suốt đời tìm kiếm và khẳng định những giá trị nhân văn cao quý, với những nét phong cách nổi bật, tài hoa, uyên bác, hiện đại mà cổ điển. Tùy bút “Người lái đò sông Đà” là một trong những tác phẩm đặc sắc của Nguyễn Tuân, được in trong tập “Sông Đà” (1960) “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” là một tùy bút đặc sắc, thể hiện phong cách tài hoa, uyên bác, giàu chất thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Sông Đà và sông Hương là hia hình tượng trung tâm của hai tác phẩm, được tác giả tập trung khắc họa.II. Cụ thể:1. Nét tương đồng của 2 dòng sông:1.1 Sông Đà và sông Hương đều được các tác giả miêu tả như một nhân vật trữ tình có tính cách với những vẻ đẹp đặc trưng riêng biệt, thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương, đất nước.1.2 Sông Đà và sông Hương đều mang nét đẹp của sự hùng vĩ, dữ dội.Vẻ đẹp hùng vĩ của sông Đà được thể hiện qua sự hung bạo và dữ dội của nó trên nhiều phương diện khác nhau cảnh trí dữ dội, âm thanh ghê rợn, đá sông Đà như đang bày trùng vi thạch trận. Khi chảy giữa lòng Trường Sơn, sông Hương chảy dữ dội tựa 1 bản trường ca của rừng già, tựa cô gái Digan phóng khoáng và man dại....1.3 Sông Đà và sông Hương đều có vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình: Sông Đà: dáng sông mềm mại tựa mái tóc tuôn dài tuôn dài, màu nước thay đổi qua từng mùa, vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính… Sông Hương: với dòng chXem thêm tại: https:loigiaihay.comcamnhancuaanhchivevedepcuahinhtuongsongdatrongtacphamnguoilaidosongdavahinhtuongsonghuongtrongtacphamaidadattenchodongsongtudotrinhbaysuynghicuaminhveviecbaovecanhquanthiennhiencuaquehuongdatnuocc30a40893.htmlixzz5n7T8FLaB Cảm nhận anh chị vẻ đẹp hình tượng sơng Đà tác phẩm Người lái đò sơng Đà hình tượng sơng Hương tác phẩm Ai đặt tên cho dòng sơng Từ đó, trình bày suy nghĩ việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên q hương đất nước Bình chọn: Sơng Đà nơi hội tụ nét tiêu biểu, đặc trưng thiên nhiên Tây Bắc vừa hùng vĩ, uy nghiêm, dội lại vừa trữ tình, thơ mộng Sơng Hương dòng sơng âm nhạc, dòng sơng thơ ca, lịch sử gắn liền với nét đặc sắc văn hóa, với vẻ đẹp người dân xứ Huế  Cảm nhận nhân vật Mai (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) nhân vật Chiến (Những đứa  Phân tích sức mạnh tình thương yêu người qua đoạn Mị cứu A Phủ (Vợ chồng A  Cảm nhận anh/ chị hai đoạn thơ Bên sơng Đuống (Hồng Cầm) ĐấtCảm nhận anh/ chị chi tiết “dòng nước mắt” hai đoạn trích Vợ nhặt Xem thêm: Các dạng nghị luận văn học liên hệ, so sánh Học trực tuyến Môn Văn học Đề Cảm nhận anh (chị) vẻ đẹp hình tượng sơng Đà tác phẩm Người lái đò sơng Đà – Nguyễn Tn hình tượng sơng Hương tác phẩm Ai đặt tên cho dòng sơng? – Hồng Phủ Ngọc Tường Từ đó, trình bày suy nghĩ việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên quê hương đất nước Lời giải chi tiết I Khái quát chung: - Nguyễn Tuân nhà văn lớn văn học Việt Nam Ơng suốt đời tìm kiếm khẳng định giá trị nhân văn cao quý, với nét phong cách bật, tài hoa, uyên bác, đại mà cổ điển Tùy bút “Người lái đò sơng Đà” tác phẩm đặc sắc Nguyễn Tuân, in tập “Sông Đà” (1960) - “Ai đặt tên cho dòng sơng?” tùy bút đặc sắc, thể phong cách tài hoa, uyên bác, giàu chất thơ Hồng Phủ Ngọc Tường - Sơng Đà sơng Hương hia hình tượng trung tâm hai tác phẩm, tác giả tập trung khắc họa II Cụ thể: Nét tương đồng dòng sơng: 1.1 Sơng Đà sơng Hương tác giả miêu tả nhân vật trữ tình có tính cách với vẻ đẹp đặc trưng riêng biệt, thể tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương, đất nước 1.2 Sông Đà sông Hương mang nét đẹp hùng vĩ, dội -Vẻ đẹp hùng vĩ sông Đà thể qua bạo dội nhiều phương diện khác cảnh trí dội, âm ghê rợn, đá sông Đà bày trùng vi thạch trận - Khi chảy lòng Trường Sơn, sông Hương chảy dội tựa trường ca rừng già, tựa gái Di-gan phóng khống man dại 1.3 Sơng Đà sơng Hương đẹp thơ mộng trữ tình: - Sơng Đà: dáng sơng mềm mại tựa mái tóc tn dài tn dài, màu nước thay đổi qua mùa, vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính… - Sơng Hương: với dòng ch Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cam-nhan-cua-anh-chi-ve-ve-dep-cua-hinh-tuong-song-da-trong-tac-phamnguoi-lai-do-song-da-va-hinh-tuong-song-huong-trong-tac-pham-ai-da-dat-ten-cho-dong-song-tu-do-trinh-baysuy-nghi-cua-minh-ve-viec-bao-ve-canh-quan-thien-nhien-cua-que-huong-dat-nuocc30a40893.html#ixzz5n7T8FLaB ... đổi qua mùa, vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính… - Sơng Hương: với dòng ch Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cam-nhan-cua -anh- chi-ve-ve-dep-cua-hinh-tuong-song-da -trong- tac-phamnguoi-lai-do-song-da-va-hinh-tuong-song-huong -trong- tac-pham -ai- da-dat-ten -cho- dong-song-tu-do-trinh-baysuy-nghi-cua-minh-ve-viec-bao-ve-canh-quan-thien-nhien-cua-que-huong-dat-nuocc30a40893.html#ixzz5n7T8FLaB...- Khi chảy lòng Trường Sơn, sơng Hương chảy dội tựa trường ca rừng già, tựa gái Di-gan phóng khống man dại 1.3 Sơng Đà sơng Hương đẹp thơ mộng trữ tình: - Sơng Đà: dáng sơng mềm mại tựa mái tóc... https://loigiaihay.com/cam-nhan-cua -anh- chi-ve-ve-dep-cua-hinh-tuong-song-da -trong- tac-phamnguoi-lai-do-song-da-va-hinh-tuong-song-huong -trong- tac-pham -ai- da-dat-ten -cho- dong-song-tu-do-trinh-baysuy-nghi-cua-minh-ve-viec-bao-ve-canh-quan-thien-nhien-cua-que-huong-dat-nuocc30a40893.html#ixzz5n7T8FLaB
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hình tượng sông đà trong tác phẩm người lái đò sông đà và hình tượng sông hương trong tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông từ đó, Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hình tượng sông đà trong tác phẩm người lái đò sông đà và hình tượng sông hương trong tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông từ đó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn