Giáo án Ngữ văn 6 bài 5: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 11:37

... Phân biệt Từ nhiều nghĩa - Từ đồng âm - Răng lợi: Phần thịt bao xung - Từ nhiều nghĩa: Hiện tượng chuyển nghĩa tìm sở ngữ nghĩa chung (từ ngữ quanh chân gốc) - Hám lợi: Lợi ích người thu nhiều phải... Là tượng thay đổi nghĩa từ tạo từ nhiều nghĩa (VD từ chân thơ có nghĩa) -Nghĩa chung (gọi nghĩa gốc hay nghĩa chính): Nơi tiếp xúc với đất ?Cách giải nghĩa từ “Chân” VD dựa vào đâu? (Kniệm) Từ. .. sàng *Nghĩa chung: BP thể (quả, chỗ lồi lõm hình tròn hình thoi) 3/ Kết luận.* Từ nhiều nghĩa: Từ có TaiLieu.VN Page nghĩa hay nhiều nghĩa II, Hiện tượng chuyển nghĩa từ: 1/ Nhận xét a/ -Chuyển nghĩa:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 5: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 5: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn