Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Thạch Sanh

9 10 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 11:33

... Đọc, hiểu nội dung văn bản: phần?Đọc Đ1) TaiLieu.VN Page Nhân vật Thạch Sanh: a, Sự đời lớn lên Thạch Sanh khác thường: ?Ở Thạch Sanh có điều khác thường thể chi tiết - Thạch Sanh đời Ngọc Hoàng... xét giọng văn Thạch Sanh XD nhân vật này? Giọng văn sắc lạnhlên án tội ác thâm độc Cách XD nhân vật Thạch Sanh nhân vật Lý Thơng có đặc biệt - Lý Thơng (phản diện) Đối lập với Thạch Sanh Tìm... mẫu - Sự đời lớn lên Thạch Sanh ?Chỉ chi tiết, việc - Những thử thách Thạch Sanh trải qua VB? Hãy kể lại? - Kết thúc: Thạch Sanh lấy công chúa, vua nhường ngơi cho Thạch Sanh Tìm hiểu thích:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Thạch Sanh, Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Thạch Sanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn