Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4i,trưòng tiểu học trưng vương, thành phố tuy hoà, tỉnh phú yên

48 11 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 11:25

... cứu đề tài: "Một số biện pháp rèn kỹ viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4I,Trưòng Tiểu học Trưng Vương, thành phố Tuy Hồ, tỉnh Phú Yên. " II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Giúp học sinh lớp 4I - Rèn kĩ quan... văn miêu tả cho học sinh lớp 4I IV ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU Đối tượng: - Thực trạng viết văn miêu tả lớp 4I trường Tiểu học Trưng Vương số biện pháp rèn kỹ viết văn trường Tiểu học Trưng. .. DẠY VĂN MIÊU TẢ LỚP Tìm hiểu mục tiêu, nội dung dạy văn miêu tả lớp 1.1 Mục tiêu dạy viết văn miêu tả lớp a) Yêu cầu kiến thức: - Thể loại văn miêu tả - Học sinh phải hiểu miêu tả? - Miêu tả đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4i,trưòng tiểu học trưng vương, thành phố tuy hoà, tỉnh phú yên , Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4i,trưòng tiểu học trưng vương, thành phố tuy hoà, tỉnh phú yên , Các phương pháp dạy Tập làm văn lớp 4, Vài nét về tình hình trường( Trường Tiểu học Trưng Vương):, Thực trạng dạy học văn miêu tả lớp 4I ở trường tiểu học Trưng Vương, Biện pháp cụ thể, Bài học kinh nghiệm và kiến nghị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn