BC BDTX GV 2018 2019

18 43 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 11:02

Báo cáo bồi dương thuong xuyên giáo viên năm 20182019BÁO CÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊNNĂM HỌC 20182019 Tóm lại: Ở lứa tuổi học sinh THPT, các em có hình dáng người lớn, có những nét của người lớn nhưng chưa phải là người lớn, còn phụ thuộc vào người lớn. Thái độ đối xử của người lớn với các em thường thể hiện tính chất hai mặt đó là : Một mặt người lớn luôn nhắc nhở rằng các em đã lớn và đòi hỏi các em phải có tính độc lập, phải có ý thức trách nhiệm và thái độ hợp lý. Nhưng mặt khác lại đòi hỏi các em phải thích ứng với những đòi hỏi của người lớn… ... đến chốn để nâng cao trình độ Các em thích hướng đến tương lai, ý đến dễ quên khứ * Một số vấn đề GVCN cần lưu ý công tác giáo dục học sinh THPT - Trước hết, cần ý xây dựng mối quan hệ tốt học sinh... cho học sinh cá biệt nỗ lực học tập hoàn thiện nhân cách cho học sinh + Phối hợp với gia đình HS, GVBM, Đồn trường việc quản lý giáo dục HS + Thiết lập mối quan hệ thân thiện, gần gũi giáo viên... nhà học sinh + Động viên, khích lệ, tạo động lực cho học sinh học tập + Phối hợp với gia đình HS, GVBM, Đồn trường việc quản lý giáo dục HS - Hạn chế: Còn nóng vội việc giáo dục HS - Kết quả: HS
- Xem thêm -

Xem thêm: BC BDTX GV 2018 2019, BC BDTX GV 2018 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn