Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án đường từ sân bay thọ xuân đến khu kinh tế nghi sơn, đoạn trên địa bàn huyện nông cống, tỉnh thanh hóa

84 14 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 10:34

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ VIỆT CƯỜNG ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG TỪ SÂN BAY THỌ XUÂN ĐẾN KHU KINH TẾ NGHI SƠN, ĐOẠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản... kinh tế Nghi Sơn, đoạn địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa cần thiết có ý nghĩa thực tiễn Mục tiêu của đề tài Nghi n cứu nhằm đánh giá công tác giải phóng mặt Dự án Đường từ sân bay Thọ. .. dự án 51 3.2.6 Công tác tái định cư dự án 52 3.3 Đánh giá ảnh hưởng công tác giải phóng mặt Dự án Đường cảng hàng khơng Thọ Xuân khu kinh tế Nghi Sơn qua địa bàn huyện Nơng Cống,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án đường từ sân bay thọ xuân đến khu kinh tế nghi sơn, đoạn trên địa bàn huyện nông cống, tỉnh thanh hóa , Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án đường từ sân bay thọ xuân đến khu kinh tế nghi sơn, đoạn trên địa bàn huyện nông cống, tỉnh thanh hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn