Thiết lập chuỗi cung ứng quy mô công ty và xây dựng quy trình truy nguyên

17 38 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 10:10

Tổng đàn: 500.000 con2 khu vực:Nông trại: Chọn lọc con giống: Khả năng sống sót cao, tỉ lệ sinh sản tốt, mỗi con giống có thể cho đến 270 – 300 quả trứngnăm với chất lượng trứng nâu tốtHệ thống chuồng trại: Hệ thống chuồng trại chăn nuôi của công ty được áp dụng theo mô hình chuồng kín. Chuồng chăn nuôi được bố trí hệ thống làm mát tự động tạo ra nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của đàn gà. Phân gà được chuyển sang nhà máy xử lý phân. Bên trong chuồng chăn nuôi, nhiệt độ được khống chế bằng các hệ thống cảm biến nhiệt độ tự độngNhà máy xử lý: Quy mô: 5haCông suất: 100.000 trứnggiờ với các phân khu: Xử lý trứngKho mát, kho lạnh  ... ◦ ◦ Quy mô: 5ha Công suất: 100.000 trứng/giờ với phân khu: Xử lý trứng Kho mát, kho lạnh  CHUỖI CUNG ỨNG_ QUẢN LÍ CHUỖI CUNG ỨNG KHÂU CUNG ỨNG ĐẦU VÀO:  CTY THỨC ĂN CHĂN NI: ■ Tên mặt hàng và, ...1 QUY MƠ CƠNG TY Quy mơ: 10ha •Tổng đàn: 500.000 •2 khu vực: • Nông trại: • • • Chọn lọc giống: Khả sống sót cao, tỉ lệ sinh sản tốt, giống 270 – 300 trứng/năm với chất lượng trứng nâu... Địa điểm giao dịch Thời gian giao dịch Số lượng thương phẩm đơn vị đo THỦ TỤC TRUY XUẤT _QUY TRÌNH THU HỒI THIẾT LẬP THỦ TỤC THU HỒI SẢN PHẨM: Trong thời gian tối đa 24 giờ, kể từ thời điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết lập chuỗi cung ứng quy mô công ty và xây dựng quy trình truy nguyên, Thiết lập chuỗi cung ứng quy mô công ty và xây dựng quy trình truy nguyên, CHUỖI CUNG ỨNG_QUẢN LÍ CHUỖI CUNG ỨNG, THỦ TỤC TRUY XUẤT _QUY TRÌNH THU HỒI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn