Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Trả bài Tập làm văn số 1

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:59

... Hướng dẫn Luyện tập. (15 p) III luyện tập - Gọi H đọc nêu y/c tập - Đọc yêu cầu Bài tập Y/c H thảo luận theo nhóm - Thảo luận nhóm a thừa: Bạn Lan, bạn, lấy làm - Nghe, hiểu b Sau nghe giáo kể chúng... Vậy muốn tránh mắc lỗi dùng sai âm từ ta phải làm gì? - Nhấp nháy  mắt (mở nhắm lại liên tiếp) ánh sáng (khi loé ra, tắt liên tiếp) -> Muốn tránh mắc lỗi phải hiểu nghĩa từ - Suy nghĩ, trả lời... chuyện họ người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp GV nhận xét, bổ sung - Làm tập c bỏ: lớn lên; thay trưởng thành Bài tập - Yêu cầu hs làm tập a.-Linh động: không rập khuôn, máy móc ngun tắc -Sinh động:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Trả bài Tập làm văn số 1, Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Trả bài Tập làm văn số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn