Thiết bị bảo quản, chế biến thủy sản

21 19 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:57

Chương I. Tổng quan về môi chất R22R22 là môi chất có độ hoàn thiện nhiệt động cao, chỉ xếp sau NH3, từng dùng rộng rãi cho máy lạnh 1 và 2 cấp, nay bị hạn chế và tiến tới cấm sử dụng do trong thành phần hóa học có Cl phá hủy tầng ozon khi rò rỉ.Các tính chất về nhiệt động. 1) Nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển thấp: p = 1 kgfcm2 ; t = 40,8. 2) Ở nhiệt độ môi trường áp suất ngưng tụ vừa phải: t = 40℃; p = 15 at. 3) Nhiệt độ tới hạn tương đối cao: tth = 96 ℃; pth = 50,33 at. 4) Nhiệt độ đông đặc điểm 3 pha thấp: tđđ = 160℃. 5) Nhiệt ẩn hóa hơi tương đối lớn, ví dụ tại 15 ℃ thì r = 217kJkg.6)Nhiệt dung riêng đẳng áp vừa phải. 7) Độ nhớt rất nhỏ, nhỏ hơn không khí nên R22 có thể rò rỉ qua các khe hở mà không khí không đi qua được, độ nhớt R22 lớn hơn nitơ một chút nên thử kín phải dùng nitơ khô.Các tính chất về hóa học. 8) Không gây cháy. 9) Không gây nổ; tuy nhiên ở nhiệt độ t>450℃ R22 phân hủy thành các chất cực kỳ độc hại như HCl, HF (độc hại bảng 1). Do đó nghiêm cấm các vật có nhiệt độ bề mặt trên 400℃trong phòng máy. 10) Dầu bôi trơn chuyên dụng; khối lượng riêng  của dầu nhỏ hơn khối lượng riêng của lỏng R22 (Ví dụ tại 15℃ lỏng R22 có khối lượng riêng là 1335kgm3 ), độ hòa tan dầu bôi trơn phụ thuộc vào nhiệt độ bão hòa của môi chất R22: ở nhiệt độ t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết bị bảo quản, chế biến thủy sản, Thiết bị bảo quản, chế biến thủy sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn