SO SÁNH hơn

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:49

... 2.Phân biệt older elder elder : dùng trước danh từ để người nhiều tuổi gia đình older : sử dụng để so sánh nhiều tuổi EX: My elder sister is getting married next month He is three times older than
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH hơn , SO SÁNH hơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn