KHÁI QUÁT về TRUYỆN THƠ nôm

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:49

... (Dương Quảng Hàm), truyện ngâm (Hồng Thiếu Sơn), truyện nơm (Đặng Thanh Lê, Kiều Thu Hoạch); truyện thơ, truyện nôm na, truyện diễn ca, truyện diễn nơm, truyện thơ bình dân, truyện quốc âm Hiếm... quả) truyện thơ nơm với bối cảnh lịch sử xã hội cụ thể Bởi vì, cần đặt truyện thơ nơm phối cảnh rộng loại hình - tương quan văn học cộng đồng - rõ Hãy thử đặt truyện thơ nôm tương quan với truyện. .. đối tượng truyện thơ nôm, người nghiên cứu sử dụng khái niệm cụ thể (để định danh) chắn đắn đo Chẳng hạn gọi tiểu thuyết (quốc ngữ, văn vần…), truyện (nôm, quốc âm, bình dân…), yếu tố truyện ,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT về TRUYỆN THƠ nôm , KHÁI QUÁT về TRUYỆN THƠ nôm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn