Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Danh từ

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:47

... chủ ngữ câu Danh từ kết hợp với số từ, trừ danh từ làm CN câu * Ghi nhớ ( SGK) - DT làm VN có từ đứng trước HĐ 2: Phân loai danh từ - HS đọc nêu yêu cầu VD ? Nghĩa từ in đậm có khác danh từ đứng...có từ nào? - HS: Trả lời - Trước DT có từ “ba”->chỉ số lượng ? Tìm danh từ khác câu? - Sau DT có từ “ấy” ->là từ ? Các danh từ biểu thị ý nghĩa gì? - Các DT khác: Vua, làng, gạo nếp, thúng ? Danh. .. tổ hợp từ Hướng dẫn học nhà (2’) - Xem lại nội dung - Đặt câu xác định chức ngữ pháp danh từ câu - Luyện viết tả đoạn truyện học - Thống kê danh từ đơn vị danh từ vật tả - Đọc nghiên cứu bài: Ngôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Danh từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Danh từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn