Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:45

... I.Ngơi kể vai trò ngơi kể văn tự Đọc ngữ liệu Ngôi kể a Ngữ liệu (sgk 88) b.Nhận xét Đ1: Ai người đứng kể chuyện ? - Người kể giấu -> Đ1: kể theo ngơi thứ ba Đ2: Ai đứng kể chuyện ? - Đ2: -Người kể. .. thứ 3: -Thế Ngôi kể thứ ba ? - Gọi tên nhân vật tên chúng, người kể tự giấu khơng có mặt *Tác dụng : Trong kể kể TaiLieu.VN - Người kể kể linh hoạt, tự Page tự không bị hạn chế, ngơi kể diễn với... vật kể biết trải - Đây kể hay sử dụng qua ? ?Có VB em biết, kể -VB kể NT3: Sọ Dừa, Thánh Gióng… theo ngơi ? *Ngôi thứ nhất: ?Thế Ngôi kể thứ ? - Người kể tự xưng tôi, người kể trực tiếp kể nghe,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự, Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn