Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:45

... hoạt, tự diễn với nhân vật - Thảo luận, trao đổi -> Đây kể hay sử dụng - Trả lời * Đoạn 2: Ngôi kể thứ nhất: - Đọc VD - Người kể tự xưng tôi(Dế Mèn) - Gọi h/s đọc đoạn ? Trong đoạn người kể tự xưng... xưng gì? ? Kể tên từ xưng hô ? Khi xưng hô người kể làm gì? - Trả lời - Người kể trực tiếp kể nghe, thấy, trải qua, trực tiếp nói cảm tưởng, ý nghĩ, tình cảm * Trong kể: ? Trong kể, kể không bị... chế, kể hạn chế hơn? ? Hãy thử đổi kể đoạn văn sang thứ 1, đoạn văn sang ngơi thứ - Ngơi thứ có tính khách quan, kể tự - Đoạn văn 1: Không nên đổi - Ngơi thứ có tính chủ ngơi kể phá vỡ cách kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự, Giáo án Ngữ văn 6 bài 8: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn