Quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

139 20 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:42

... 1: Cơ sở lý luận quản lý thực quy chế dân chủ sở trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý thực quy chế dân chủ sở trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học. .. học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương 3: Biện pháp quản lý thực quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ VĂN SƠN QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học huyện nậm pồ, tỉnh điện biên , Quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học huyện nậm pồ, tỉnh điện biên , DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, Cấu trúc của Luận văn, - Khái niệm về dân chủ cơ sở:, Tiểu kết Chương 1, b) Thực trạng thực hiện quyền được biết và tham gia ý kiến của học sinh, * Hình thức để thực hiện những việc CBGV- CNV được giám sát, kiểm tra trong nhà trường, Bảng 2.8: Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường PTDTBT cấp tiểu học, Bảng 2.10: Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, Bảng 2.12: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học, Tiểu kết Chương 2, Phương hướng thực hiện, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông bà!

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn