Giáo án Ngữ văn 6 bài 9: Thứ tự kể trong văn tự sự

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:41

... I.Tìm hiểu thứ tự kể văn tự : Ngữ liệu 1: *Nhận xét : Tóm tắt việc truyện “Ông lão đánh cá ” ? - Bắt cá vàngthảnhận lời hứa Các việc kể theo thứ tự - Lần biển gặp cá kết nào? Ý nghĩa cách kể ? lần... lão, trở sống khổ xưa Khi kể chuyện thường theo thứ tự nào? Kể theo thứ tự tạo nên hiệu -> Kể theo thứ tự thời gian: Việc xảy n.thuật gì? trước kể trước, việc xảy sau kể sau -> Cho thấy lòng tham... kể theo nào? Làm sở cho việc kể ngược Trình tự kể? Yếu tố hồi tưởng có vai trò gì? * HĐ4 : Củng cố: - Thế thứ tự kể văn tự ? - Có cách kể? Tác dụng ? Dặn dò : - Học - Làm tập sgk - Ôn tập văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 9: Thứ tự kể trong văn tự sự, Giáo án Ngữ văn 6 bài 9: Thứ tự kể trong văn tự sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn