Giáo án Ngữ văn 6 bài 10: Ếch ngồi đáy giếng

6 11 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:37

... Kể chuyện ếch giếng; ếch khỏi giếng * Hoàn cảnh sống: ? Mở đầu văn giới thiệu môi trường sống Ếch đâu ? ? Giếng không gian nào? - Sống lâu ngày giếng ? Em có nhận xét mơi trường sống Ếch ? - Xung... lun tËp : Sù thay ®ỉi môi trờng sống khiến ếch có kết cục nh ? ếch sống dới đáy giếng tởng to lớn nên khỏi giếng ếch nhâng nháo, chẳng xem nên cuối ếch bị trâu dẫm bẹt * Cũng cố học : - Khắc... ? Việc Ếch khỏi giếng ý muốn chủ quan hay khách quan ? TaiLieu.VN Page ? Em có nhận xét mơi trường sống Ếch lúc ? ? Ếch có nhận thay đổi khơng ? ? Ếch có thái độ hành động nào? ? Tại Ếch lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 10: Ếch ngồi đáy giếng, Giáo án Ngữ văn 6 bài 10: Ếch ngồi đáy giếng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn