Giáo án Ngữ văn 6 bài 11: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:34

... dẫn đọc, hiểu nội dung văn Nguyên nhân tình truyện: Cơ Mắt, cậu Chân, cậu Tay,Bác Tai có hành động gì? - Họ phát thấy lão Miệng ngồi ăn, khơng làm việc Em hiểu hăm hở ntn?(dáng hăng hái ,muốn thực... 2.Nội dung: -Bài học mqh cá nhân với cá nhân với Nêu giá trị nội dung,nghệ cộng đồng thuật ? *Ghi nhớ.SGK/1 16 IV Luyện tập : - Kể lại truyện - Nêu ý nghĩa truyện HS đọc ghi nhớ /1 16 *HĐ4 : Củng... Em hiểu hăm hở ntn?(dáng hăng hái ,muốn thực -> Họ so bì với lão Miệng họ phải làm việc nhanh ý định) mệt nhọc quanh năm lão Miệng chơi rơng ăn sẵn ( Tị nạnh công việc) Hành động kết quả: Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 11: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, Giáo án Ngữ văn 6 bài 11: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn