Giáo án Ngữ văn 6 bài 11: Luyện tập xây dựng bài tự sự Kể chuyện đời thường

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:30

... yêu cầu kể ntn? - Đề yêu cầu kể chuyện đời thường HĐ 3: Thực đề tự - Kể chuyện xảy đời sống ngày - HS đọc đề thứ SGK 3.Theo dõi trình thực đề tự ? Yêu cầu làm việc gì? - GV giảng: Kể chuyện người... Củng cố (3’) - Em hiểu kể chuyện đời thường - Trình bày phương hướng làm văn tự Hướng dẫn học nhà ( 2’) - Viết thành văn hoàn chỉnh theo dàn lập lớp - Chuẩn bị viết văn tự số ... ông, bà) a Tìm hiểu đề: - Kể chuyện đời thường người thật, việc thật, kể hình dáng, tính nết, phẩm chất, biểu lộ tình cảm u mến, kính trọng với người thân - HS đọc đoạn văn đầu - HS: Nhắc lại nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 11: Luyện tập xây dựng bài tự sự Kể chuyện đời thường, Giáo án Ngữ văn 6 bài 11: Luyện tập xây dựng bài tự sự Kể chuyện đời thường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn